testSelect * from tb_books where book_status='1' order by book_year desc,book_month desc

เยาวชนไทยโชว์ศักยภาพ แข่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นใน แอลจี สมาร์ททีวี

April 2013

 

นักศึกษาจากทีม Number Mania คณะวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน “LG Smart TV Application Contest” การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอลจี สมาร์ททีวี รับรางวัลจากคณะผู้บริหารของ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (แถวบนที่หกจากซ้าย) โดยมีคณะอาจารย์จากสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี  ทีม Number Mania ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาเกี่ยวกับเกมสูตรคูณ เสริมสร้างพัฒนาการด้านการคำนวณให้แก่เด็ก ซึ่งต่างจากการท่องสูตรคูณธรรมดา โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนย้อนหลังเพื่อสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ โดย LG Smart TV Application Contest เป็นการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ แอลจี สมาร์ท ทีวี เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเข้าแข่งขันเป็นทีมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ใน แอลจี สมาร์ท ทีวี ซึ่งมีหัวข้อให้เลือกได้แก่ แอพพลิเคชั่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ ความเป็นไป และความสมบูรณ์ของแอพพลิเคชั่น รวมถึงความง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภค


Counter : Flag Counter